track-image
İPTAL İADE KOŞULLARI

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

GENEL

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

1. Kullanmakta olduğunuz web uygulaması üzerinden elektronik ortamda işlem yaptığınız takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2. Alıcılar, satın aldıkları servisin satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3. Satın alınan servis, anlık olarak aktif edilir ve alıcının ibraz ettiği email adresine bilgi verilerek teslim edilir. Servisin aktif edilememesi durumunda Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

4. Satın alınan servis, belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN SERVİS BEDELİ ÖDENMEZ İSE

5. Alıcı, satın aldığı servisin bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının servisi teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

6. Satın alınan servis teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satın alınan servis bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Satıcının servisi teslim yükümlülüğü sona erer.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE HİZMET SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

7. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve hizmet süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse bu iptalden itibaren 14 gün içinde hizmet bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

CAYMA HAKKI:

8. ALICI; satın aldığı servisin kendisine veya belirttiği email adresine teslim tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET ADI/UNVANI: Online Uluslararası Göç Randevu Hizmetleri Limited Şirketi

ADRES: Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No: 4/72 Çankaya/Ankara

EPOSTA: info@versiyonbir.com

TEL: 05356853181, 03123863727

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

10. Alıcının, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 3 günlük süre hizmet bedelinin ödendiği tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

11. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

12. Cayma hakkının kullanılması için 3 (üç) günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

13. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen servisin faturası, (İade edilmek istenen servisin faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

İADE KOŞULLARI:

14. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde iade almakla yükümlüdür.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

15. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

16. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

visa-mastercard-amex
visagor.com is officially registered to issue UAE Tourist Visas under Blox Communications LLC.
© 2024 All rights reserved.